Dvorani se razprostirata na 45 m2 in ponujata čudovit razgled na vrhove dreves.